Ref A: e21625ead46b4dd2b738a72826faaf37 Ref B: 654CD0435BA5914959402846F90F52BE Ref C: Fri Mar 27 19:51:21 2015 PST