Ref A: 30118f3a0f2b41fbbc9531109d54f333 Ref B: E6816716E1E6B4A1D3606249FEE1A2AB Ref C: Sat Nov 01 01:59:46 2014 PST