Ref A: dd10e898ea6b4fa592d75140092391c9 Ref B: A54BE2519D59D0460857F4B36FA581C4 Ref C: Fri Jan 30 11:34:24 2015 PST