Ref A: 47f9556de3ca4c97b1623d74c8985607 Ref B: D8E0F82680AFE583517884B9C02785AB Ref C: Fri Jan 30 13:51:00 2015 PST