Ref A: 45a310ba00014d9c83a53ee80c4d3626 Ref B: 2AAC105753E4F71D73985795F61140D2 Ref C: Fri Jan 30 12:44:00 2015 PST