Ref A: f016265192dc4d378a8412dd28868ab7 Ref B: 2539E2AD54770A287B07A31D20BFD485 Ref C: Fri Feb 27 15:05:49 2015 PST