Ref A: 496c86e26f56430fa5ad15977240a787 Ref B: 6F1F18B19335FD96B1400B8E7A6E9720 Ref C: Fri Nov 28 23:53:38 2014 PST