Ref A: 9634a6b7d4a94c329550241a9160738b Ref B: 76643CBCDA07C3F45B704791A990C747 Ref C: Fri Jan 30 14:27:34 2015 PST