Ref A: a6990fb258604615b38278ef4f3231e0 Ref B: 787A282202A933BEE3F39DDFECF8A3C2 Ref C: Fri Jan 30 14:21:56 2015 PST