Ref A: 5889e38546fd4c24a806ad3f1879b20c Ref B: 752B7F98F0D511911A0446987B0DA5F3 Ref C: Fri Jan 30 15:47:03 2015 PST