Ref A: 3208752e747944b7adc06c8629763f7e Ref B: B15BA8239F0DCFE979732D470B06EF4F Ref C: Fri Jan 30 14:26:26 2015 PST