Ref A: 71772237213243c392a1936c02d8da8e Ref B: BF47421DC663EC1F45064D59204304C4 Ref C: Thu Nov 27 22:23:03 2014 PST