Ref A: e7e73c614d164fb1b229093c381e0b52 Ref B: 4D02368FC82F26D06A06798DAA950447 Ref C: Fri Nov 28 04:55:00 2014 PST