Ref A: c053c57c7f9149f894768ce381703d01 Ref B: F180099F3AFEF2B9164B7B9A48FA7467 Ref C: Fri Mar 27 04:18:40 2015 PST