Ref A: 09f114f1e69d4549bc17010526ccea30 Ref B: 4E822392E0E28BE8E6D0DDA5576780A9 Ref C: Fri Jul 03 01:47:12 2015 PST