Ref A: bb95de98159449f7808c26d6376af6a2 Ref B: 1CBB73A51277AF10D5E0520366091BDA Ref C: Fri Nov 28 03:46:57 2014 PST