Ref A: 2bb4d11c0aef4326a45a69e39b69d0e1 Ref B: 24CE8DFA1218673CEEF03815133671AD Ref C: Fri Nov 28 01:57:29 2014 PST