Ref A: bfa5ddca29d24b4f92bba0a0260274e7 Ref B: 2BBBDA8E71358FBBD8EBE3DB67010493 Ref C: Fri Sep 19 10:33:50 2014 PST