Ref A: 0cecfa85d7254a2e8a6e3e9df87439a5 Ref B: 076852EA4970E32D24EAAFEA88251016 Ref C: Fri Nov 28 05:54:42 2014 PST