Ref A: 6901e46239464cd1951e49924b950925 Ref B: 0B589A6ACD042494F8232C50A9DE0F22 Ref C: Wed Nov 26 03:43:24 2014 PST