Ref A: 8ef7e8d95da149b795ef09dfb76a716d Ref B: 68EC9BEA1F20401935ACEEFF3059EF88 Ref C: Sat Nov 01 04:10:24 2014 PST