Ref A: 6a0c52a3b0b6438db34c19a0b88d011d Ref B: E788145850022E3540A78F26A0273325 Ref C: Fri Mar 27 09:44:28 2015 PST