Ref A: 89963acf0880438ab5aaf8898d7e1296 Ref B: 06CA4181C2F0677A473EDD9305C40146 Ref C: Fri Jan 30 14:25:49 2015 PST