Ref A: f4ed6449271848e5a20704c22d9f9562 Ref B: 059E17F755053B754F620527973934BF Ref C: Fri Nov 21 19:00:17 2014 PST