Ref A: 5c1d10f29e9f4d28838d249406194a47 Ref B: E1625B6DE2503122380C57FA47F0110C Ref C: Fri Feb 27 09:26:20 2015 PST