Ref A: 3543a1184d6646868bc5a937e21ea44c Ref B: 71B85BA8004C43B148F650C4181279A9 Ref C: Fri Jan 30 14:02:41 2015 PST