Ref A: 8b27110380754a4dbacf556eb2986f2b Ref B: 906E5B2E1315BE970271E05D9096BC54 Ref C: Fri Mar 06 17:17:30 2015 PST