Ref A: a7c7814cda7f48ca883d23186d30f83e Ref B: 829003DC6AB1744F646F4441442F501B Ref C: Fri Jan 30 05:39:09 2015 PST