Ref A: 7bff72c9c3274fb5b483161d253de3b6 Ref B: 73DABCA305A6BD9F591D66C5488ED141 Ref C: Fri Jan 30 23:25:02 2015 PST