Ref A: 34494f1540864fbaa3e41a12ce231e92 Ref B: BC1DCB5E5F5B2344A4892C513C613AD4 Ref C: Fri Nov 21 04:16:16 2014 PST