Ref A: 801dd648c90d4e3e8a29d7328a881cd8 Ref B: 497029AA73D6431457856B6B0E195A79 Ref C: Fri Nov 28 16:41:44 2014 PST