Ref A: 8e3389b78614434aa2a9e176ff69138a Ref B: 23486F38091EFBE1AB0B8EA2C41F85B0 Ref C: Sat Nov 22 16:20:46 2014 PST