Ref A: 1c52bc47199d42f39429525145545ab1 Ref B: DB52FEB25FD6C641E1756F3B691D7FB1 Ref C: Fri Mar 06 13:24:05 2015 PST