Ref A: c3416426555e4495b3c11c9c155661f6 Ref B: 0888CD5D85567D9451B530AE1C6D2D2F Ref C: Fri Mar 06 17:13:00 2015 PST