Ref A: 1a4805c5987744eb88d7c7d8341fa09f Ref B: 77EBE70942FB002AE92707F504E0021C Ref C: Fri Jan 30 23:51:16 2015 PST