Ref A: a360a9a48bc343e5a9ce0bead9c0517b Ref B: 57F737768E1C93ACC309BE1A3AEF6BF0 Ref C: Sat Nov 29 00:53:25 2014 PST