Ref A: 83ebce7a9c104cebb64b5c99ffe57ce3 Ref B: 9D86948E0CF6536E318F79593B9AB481 Ref C: Fri Mar 06 09:10:22 2015 PST