Ref A: 22edd48f994c445eae4f47744690c879 Ref B: BDBD465A8CE091F886D5752822449735 Ref C: Fri Jan 30 14:22:35 2015 PST