Ref A: 9946510cbfa94e8bbd14c0e7985e5c07 Ref B: 50EDF693258C10B574410B1B8A172D3C Ref C: Sat Nov 01 05:39:35 2014 PST