Ref A: 081d410170694f96837a7a81068797d7 Ref B: 24A83CFDEAD33EBB8E627687D7EC7C34 Ref C: Fri Jan 30 13:43:50 2015 PST