Ref A: 59d12bc732df4e07bdcc17f651433195 Ref B: DA337A54584E009D1C1F514F3CA5FDAB Ref C: Sat Nov 22 21:55:09 2014 PST