Ref A: 6fe38d4d864f4f71a9a3ca0d9a8a685b Ref B: 6928CD838B7061D5099569237581FD64 Ref C: Fri Nov 21 04:24:12 2014 PST