Ref A: a10cc95d16a8429fa6f2601fbcbf2eb1 Ref B: CF015734332851AC101846F4D4874464 Ref C: Fri Jan 30 14:30:23 2015 PST