Ref A: 73710ad5069d47079952fdaa83621550 Ref B: A039F1C4C04ABECAD8FB3F0489E22218 Ref C: Fri Jan 30 23:02:32 2015 PST