Ref A: 21823a85c5c64e39a76dc28821aa6e5b Ref B: FBCD8452EAAA48D93B9859D14CF26535 Ref C: Fri Jan 30 15:28:18 2015 PST