Ref A: 35b369775f8343ed8354985d58d6fdaf Ref B: FBC4CE21F3D3BC63C323ADE877523778 Ref C: Sat Nov 22 21:55:25 2014 PST