Ref A: e74d1715127b437780262725fb4cb32d Ref B: 7FDFD7D698100F5481A3D17DCAE42C14 Ref C: Fri Nov 28 17:26:20 2014 PST