Ref A: c1a8631ed4944e12955eb70dbac0c7f0 Ref B: 23CBA514271531514ED4361775E2DEB6 Ref C: Fri Jan 30 03:38:47 2015 PST