Ref A: c83345e239b24849865a11d28cd4768d Ref B: 08759A65BAC9E4363B525B04169EEB1A Ref C: Fri Nov 21 19:01:39 2014 PST