Ref A: eac40bc7539240a1a3839a6549235c5d Ref B: 57F6CB77064461CEBC277340818A4C89 Ref C: Fri Mar 27 15:18:48 2015 PST